ראשון, 21 אוקטובר 2018
A+ R A-

ליווי עסקאות נדל"ן

משרדינו מעניק ליווי וייעוץ פיננסי ליזמים בעסקאות נדל"ן כגון תמ"א 38, פינוי בינוי וקבוצות רכישה, החל משלב התכנון הכולל בין השאר בחינת כדאיות כלכלית ושיקולי המס בעסקה, הן מצד היזם והן מצד הרוכשים/הדיירים, ניהול חשבונאי, ודיווחים לרשויות המס.

השירותים שלנו בפרויקט תמ"א 38 :

בחינת כדאיות כלכלית ראשונית לעסקה.

ליווי תהליך חתימת החוזים עם הדיירים.

ניהול המשא ומתן הכספי וחתימת החוזים עם היועצים.

בחירת הבנק המלווה לפרויקט וניהול שוטף של חשבון הליווי ובכלל זה הוצאת הערבויות לדיירים החדשים.

השירותים שלנו לקבוצות רכישה :

חשבונאות שוטפת - מעקב תקציב מול ביצוע לפרויקט לרבות התאמות עם יועצים, ספקים וקבלנים (לרבות קבלני משנה) והתאמות בנקים.

דוחות - עריכת דוח כספי (רבעוני בתקופת טרום הבניה, חודשי בתקופת הבניה ושנתי מסכם לגבי כל שנה קלנדרית עד לסיום הפרויקט) המתייחס להוצאות הפרויקט, ובכלל זה עריכת תחשיב לגבי חלקו של כל אחד מחברי הקבוצה בהוצאות אלה.

הכנת כרטסת חשבונות עבור חברי הקבוצה -ניהול כרטסת של כל אחד מחברי הקבוצה בפרויקט, הן בהתייחס לחלקו בהוצאות והן בהתייחס לסכומים שהוזרמו על ידו לקבוצה או עבורו ע"י הבנק המלווה, והכל, בין היתר, בשים לב לדוחות השמאי.

הוצאת דרישות תשלום לרוכשים וניהול מעקב שוטף של הפקדות הרוכשים לחשבון הליווי (הון עצמי ומשיכה ממסגרות).

בדיקת חשבונות היועצים והקבלנים העובדים בפרויקט וביצוע התשלומים.

מעקב אחר חשבון הליווי ועמידה בקשר שוטף ורציף מול הבנק המלווה.

מתן מענה אישי לרוכשים בשאלות הקשורות להשקעתם בפרויקט, התקדמות הפרויקט, הוצאת אישורי יתרה בקשר עם השקעתם בפרויקט וכיו"ב.

יצירת קשר מהירה


מבזקי כלכלה