שישי, 21 ספטמבר 2018
A+ R A-

פירוק חברות

פירוק חברה עשוי להתרחש ממספר טעמים:

· אי קיום ו/או הפסקת הפעילות העסקית

· חברה שהוקמה למטרה מסוימת עם מועד פקיעת תוקף שהגיע יומה לסיים את הפעילות.

· חברה שנקלעה לקשיים כלכליים והנה חדלת פירעון.

בעוד שבעת התרחשות שני הטעמים הראשונים, הפתרון הטוב ביותר יהיה ליזום הליך פירוק חברה מרצון באופן עצמאי על ידי בעלי המניות ולהביא לסיום פעילות החברה באופן פורמאלי, כאשר מדובר בחברה שאין ביכולתה לפרוע את חובותיה עובר הטיפול בפירוק לידי בית המשפט, הממנה כונס נכסים.

פירוק מרצון יכול להתקיים רק בתנאי שביכולתם של בעלי המניות להצהיר כי החברה מסוגלת לפרוע את כל חובותיה בטווח זמן של לא יותר משניים עשר חודשים ממועד פירוקה, ולהגיע להסדר תשלומים הקביל על הנושים וניתן ליישום בעבור החברה. היה ומדובר בחברה אשר מצבה הפיננסי אינו מאפשר זאת, לא יתאפשר הליך פירוק מרצון ואחד הגורמים (בעלי המניות, הנושים, העובדים) יפנה אל בית המשפט בבקשה לקחת את המושכות לידיו ולהוביל את תהליך פירוק החברה.

כונס הנכסים הוא בעצם הזרוע הביצועית של בית המשפט לעניין. הכונס ימונה אך ורק בהליכי פירוק אשר מתקיימים על ידי בית המשפט, בין אם הבקשה לפירוק הגיעה מהחברה באמצעות בעלי המניות עצמם, ובין אם מטעם הגורמים להם חבה החברה כסף.

תפקידו של כונס הנכסים הוא ללמוד את ספרי החברה, לבחון את הרכוש הרשום על שמה וזאת לצד חובותיה, ולמצוא את הדרך הטובה ביותר להמיר את נכסי החברה לכסף שיועבר לטובת כיסוי חובות החברה, וזאת על פי סדר העדיפויות ובאופן הקבוע בחוק. כונס הנכסים יכתוב בעבור בית המשפט דו"חות המפרטים את כל ממצאיו והמלצותיו. בשל היות כונס הנכסים גורם אובייקטיבי ומקצועי במרבית המקרים יגלה בן המשפט נטייה לכבד את המלצותיו ולאשר אותן.

בין תפקידיו של כונס הנכסים הרשמי הממונה על ידי בית המשפט בעת הליך הפירוק:

· הכונס הרשמי ומי מטעמו יזומנו להופיע בהליכי חדלות הפירעון המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים, ויהווה צד ועניין לכל בקשה המוגשת לבית המשפט במסגרת ההליכים הללו.

· הכונס יפקח על בעלי תפקידים שונים שמינה בית המשפט או גורמים נוספים בהליכי חדלות הפירעון.

· הכונס יפקח על כל הליכי המכירה של נכסי החברה, תוך שמירה על האינטרסים של כל הנוגעים בדבר בצורה שוויונית וללא משוא פנים.

הליך פירוק חברות על ידי בית המשפט ובאמצעותו של כונס נכסים, שגם ממונה כמפרק זמני עד לקבלת ההחלטה על מפרק לחברה, הוא הליך בירוקרטי ארוך הנושא בחובו משמעויות רבות הנוגעות לעתידה של החברה ואף לעתידם של בעלי המניות שלה. לכונס הנכסים סמכויות רבות בתהליך הפירוק, כאשר לא טובת בעלי המניות עומדת אל מול עיניו, אלא הדרך המיטבית לסגירת החברה ופירוקה המוחלט, וטובת הנושים הממתינים לכסף שיוותר מהתהליך. בלא מעט מקרים, מוטב למצוא את הדרך להוביל את התהליך באופן עצמאי על ידי הליך פירוק חברה מרצון, תוך מציאת הנוסחה לעמידה בהתחייבויות החברה בהסדר נוח ומקובל, על פני איבוד השליטה בחברה, בעובדיה ובנכסיה.

 

מבזקי כלכלה