שישי, 21 ספטמבר 2018
A+ R A-

עוסק מורשה או חברה בע"מ

מתלבטים האם לפעול כעוסק מורשה או להתאגד כחברה בע"מ ? להחלטה שתקבלו היום תהיה השפעה רבה על עתיד העסק שלכם, מבחינת האחריות האישית, חבויות מס ההכנסה וביטוח לאומי, דיני העבודה והעלויות הצפויות בהקמה ותפעול העסק.

 

שיקולים משפטיים

יתרון מרכזי של התאגדות כחברה בע"מ הינו הגנה משפטית לבעלי מניות החברה. קיימת הפרדה משפטית בין החברה לבין בעליה. החברה היא ישות משפטית נפרדת אשר יש באפשרותה לתבוע ולהיתבע, ע"י כך למעשה, לא ניתן יהיה לתבוע את בעלי המניות באופן ישיר לגבי אחריותם למעשי החברה או לרדת לנכסיהם האישיים.

חברה בע"מ אמנם מגינה על העומדים מאחוריה מפני אחריות אישית מחד, אך מאידך, אי עמידה בחובות מסוימים עלול לחשוף את נושאי התפקיד הבכירים והבעלים לאחריות פלילית.

שיקולי מס

נטל המס המרבי על הרווח של יחיד כולל ביטוח לאומי מגיע כיום לשיעור של 50% (כולל מס יסף) בעוד ששיעור מס חברות הוא רק 26.5% (נכון לשנת 2014)על רווחי חברה, אולם שיעור מס זה נכון רק לגבי רווחי החברה שיישארו בחברה לצורך השקעות והגדלת היקפי ההון החוזר.

על אותו חלק מרווחי החברה שיחולקו לבעלים יוטל ביום שיחולקו מס דיבידנדים בשיעור של 25% ועל בעל שליטה (המחזיק 10% ומעלה ויותר) - 30%, ובסך הכל 48.5% מס על רווחי חברה שיחולקו לבעלים. לכן, מבחינת חבות המס כדאי להיות חברה שכן חלק גדול מהרווחים, לפחות בטווח הקצר והבינוני יושקע בחזרה ברכוש, מלאי הגדלת אשראי לקוחות וכדומה.

הוצאות עבור רואה חשבון

חברה בע"מ מחויבת בכל שנה להגיש דו"ח שנתי כספי מבוקר ע"י רואה חשבון, ודוח אישי עבור כ"א מבעלי המניות וזאת בנוסף לעלויות הכרוכות בהנהלת חשבונות כפולה. עוסק מורשה לעומת חברה בע"מ מגיש בסוף שנה דוח אישי אשר עלות הכנתו, נמוכה מעלות הכנת דו"ח כספי של חברה בע"מ.

תכנון מס

בחברה בע"מ ניתן בדרך כלל לנכות הוצאות באופן מוגבר ורחב יותר לעומת עצמאי. ככלל, כמות תכנוני המס בחברה רבה יותר מאשר אצל עצמאי. אך עדיין מומלץ לפני החלטה לקבל ייעוץ ממומחה המס. בכלל אצבע פשוט, ניתן לומר כי ככל שהרווח העסקי עולה על סך של 25 אלף שקל בממוצע לחודש (300 אלף שקל לשנה ברוטו), כדאי לבחון פעילות כחברה ולא עצמאי. במיוחד, כאשר לפחות שליש מהרווח עומד להיות מושקע חזרה בחברה לצורך רכישת ציוד או הון חוזר או שהבעלים יכול להרשות לעצמו לא להשתמש בו. אולם, אם כל הרווחים הולכים לצריכה שוטפת, ההתאגדות כחברה כדאית רק מרווח חודשי בסך של 50 אלף שקל ומעלה.

מוניטין

לחברה בע"מ יש דימוי מכובד יותר ומוניטין רב יותר מאשר לעוסק מורשה. המאפשר לה להגיע לקהל לקוחות גדול ואיכותי יותר.

אגרות

חברה בע"מ תישא בעלות שנתית של אגרת רשם החברות.

יצירת קשר מהירה


מבזקי כלכלה